Jak začít realizaci

Rekonstrukci je třeba naplánovat s dostatečným předstihem. Ze zkušenosti doporučujeme 2- 3 měsíce před plánovaným zahájením.
Časový předstih je důležitý nejenom pro přípravu, ale zejména pro zajištění zařizovacích předmětů a materiálů, které mnohdy nebývají k okamžitému dodání. Zabrání se tak prodloužení doby rekonstrukce.

Při přípravě je vždy nutná prohlídka prostoru, který má být rekonstruován a jeho zaměření. Doporučujeme zákazníkům návštěvu koupelnového studia, kde navrhnou možná řešení a poradí s výběrem vhodných materiálů a zařizovacích předmětů podle požadavku zákazníka.

Koupelnová studia zpracují vizualizaci projektu a vypracují kladečské plány, které jsou nutné pro kvalitní provedení obkladů.

Následně je vypracována základní cenová nabídka, upřesněny finanční podmínky a zpracována smlouva o dílo. Po podpisu smlouvy oběma stranami,stanovením termínu a doby realizace, mohou být přípravy zahájeny.

realizace